Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Economist (M/V/X) – Contract van onbepaalde duur 19/01/2022

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

De uitdagingen van de klimaattransitie staan garant voor een levendig debat. Er is daarom grote nood aan modellen die de effecten van klimaatbeleid op de economie en de koopkracht in kaart kunnen brengen. Wil jij helpen klaarheid te brengen in vragen die bovenaan de maatschappelijke agenda staan? Ben jij overtuigd dat het publiek debat baat heeft bij objectieve feiten?

Functie

Je zal, in nauwe samenwerking met collega’s van de equipe ‘Energie-Klimaat’ de volgende taken uitvoeren:

 • Verwerken en analyseren van microgegevens omtrent bestedingen van huishoudens, met een focus op energie-uitgaven;
 • Bijdragen aan de ontwikkeling van modellen gericht op de analyse van indirecte belastingen, en milieubelastingen in het bijzonder;
 • Analyseren van  klimaatbeleid en milieufiscaliteit;
 • Rapporteren van onderzoeksresultaten naar verschillende doelgroepen.

Profiel

 • Je hebt een universitair diploma in de economische wetenschappen (licentie, master, doctoraat), of in een andere discipline mits aanvullende opleiding in kwantitatieve onderzoeksmethoden/toegepaste statistiek/econometrie.
 • Je schuwt geen cijfers, je hebt een goed synthesevermogen en uitstekende schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken.
 •  Je spreekt voldoende Engels om te kunnen communiceren met je collega’s op Europees en internationaal niveau.
 • Je bent enthousiast, nieuwsgierig, pragmatisch en oplossingsgericht.

De volgende criteria worden als troeven beschouwd:

 • Ervaring in methoden voor statistische koppeling van databronnen.
 • Onderzoekservaring in microsimulatie, milieu-economie en/of duurzame ontwikkeling.

Werkgever

Bij het  Federaal Planbureau (FPB) maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Binnen het Federaal Planbureau behoort de equipe ‘Energie-Klimaat’ tot de Sectorale Directie en staat ze in voor de opmaak van de energievooruitzichten op lange termijn voor België en voor de analyse van energie- en klimaatbeleid in het kader van de wettelijke opdrachten van het FPB, waaronder ook de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s.

Wedde en voordelen

De bezoldiging, verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde brutomaandwedde bedraagt momenteel minimaal 4 717,71 euro, 4 930,80 euro na drie jaar en 5 072,87 euro na vijf jaar. Je loon bij  je aanwerving houdt rekening met je verworven nuttige ervaring.

Vanaf 1 februari 2022 bedraagt de brutomaandwedde 4 812,28 euro, 5 029,65 na drie jaar en 5 174,56 euro na vijf jaar.     

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 • maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen en jongeren  actief aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma(‘s) ten laatste op 17/02/2022, per post of e-mail, gericht aan mevrouw Saskia Weemaes, Commissaris bij het Plan ad interim, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel of sw@plan.be referentienummer SDDS/2022/01).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Alex Van Steenbergen (02/507.73.37 – avs@plan.be) en bij Dominique Gusbin (02/507.74.27 – dg@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots