Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Junior economist (M/V/X) - Contract van bepaalde duur (3 jaar) 11/10/2023

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Het Federaal Planbureau werft een junior economist aan met een contract van 3 jaar in het kader van zijn activiteiten op het gebied van regionale vooruitzichten en analyses.

Functiebeschrijving

Je zal, in nauwe samenwerking met je collega’s van de equipe ‘Macro-economische vooruitzichten en analyses’ en met collega’s van de regionale partnerinstellingen (BISA, IWEPS en Statistiek Vlaanderen), de volgende taken uitvoeren:

 • meewerken aan macro‐economische vooruitzichten en analyses;
 • meewerken aan de verdere modellering en ontwikkeling van de regionale dimensies van die vooruitzichten en analyses.

Profiel

Je hebt een masterdiploma in de economie.

De voorkeur zal worden gegeven aan de kandida(a)t(e) die via zijn/haar studies of beroepsleven kan aantonen dat hij/zij over vaardigheden en/of enige ervaring beschikt m.b.t:

 • het opstellen en gebruiken van empirische macro‐economische modellen;
 • econometrische tijdreeksmethoden;
 • de nationale en de regionale rekeningen;
 • het opstellen van rapporten.

Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken.

Je hebt een grondige kennis van één van de twee landstalen en je hebt voldoende kennis van de andere landstaal om in een tweetalige omgeving te werken.

Werkgever

Bij het Federaal Planbureau maken we studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. We bestuderen ook de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling. Door te solliciteren bij het Federaal Planbureau kies je voor een onafhankelijke openbare onderzoeksinstelling die als belangrijkste opdracht publieke beleidsondersteuning heeft.

Bovendien hechten we veel belang aan het milieubeheer en de diversiteit van onze personeelsleden. Op het Federaal Planbureau werken een honderdtal werknemers.

Wedde en voordelen

De bezoldiging is verbonden aan de graad van expert in weddenschaal A23 van het federaal openbaar ambt. De geïndexeerde bruto maandwedde bedraagt momenteel minimaal 5 313,06 euro en 5 473,05 euro met een anciënniteit twee jaar.

Naast het loon krijg je tal van voordelen:

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer,
 • flexibele uurregeling en telewerk voor een goed evenwicht tussen werk en privéleven,
 • Maaltijdcheques, voordelige hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding, aanvullend pensioen en een voordelig gsm-abonnement,
 • opleidingsmogelijkheden,
 • gloednieuwe infrastructuur en ergonomisch meubilair.

Door zijn centrale ligging in Brussel is het Federaal Planbureau gemakkelijk bereikbaar met alle vervoermiddelen. Ons gebouw is daarnaast toegankelijk voor personen met een beperkte mobiliteit.

Selectieprocedure

Er wordt een voorselectie gemaakt op basis van de kandidaturen. De definitieve selectie gebeurt aan de hand van interviews door een jury samengesteld uit experten van het Federaal Planbureau.

Kandidaatstelling

Beantwoord je aan het gezochte profiel? Aarzel niet om te solliciteren. We moedigen vrouwen aan om zich kandidaat te stellen.

Bezorg je motivatiebrief opgesteld in het Nederlands of het Frans, vergezeld van een uitgebreid CV en een afschrift van je diploma’s, via jobs@plan.be, ten laatste op 31/10/2023 aan Baudouin Regout, Commissaris bij het Plan (referentie: ADDG/2023/05).

Vermeld in je kandidatuur de relevante behaalde academische graden voor de diploma’s, evenals de onderwerpen van de thesis en/of eindverhandeling in het kader van die studies.

Bijkomende inlichtingen in verband met de inhoud van deze functie kan je krijgen bij Filip Vanhorebeek (02/507.74.12- fvh@plan.be). Andere inlichtingen kan je krijgen bij Françoise Herbiet (02/507.73.26 – fh@plan.be).

 Afgesloten jobaanbieding

De termijn om uw kandidatuur voor deze jobaanbieding in te dienen is verstreken. We raden u aan onze jobaanbiedingen regelmatig te raadplegen.

Please do not visit, its a trap for bots