Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Wet houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance - Art. 3 & 4 (B.S. 22/05/2014) [Law 20140515]


Please do not visit, its a trap for bots