Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Wet houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit (BS 07/12/2018) [Law 20181207]

  PDF & Download

Datum

07/12/2018

Please do not visit, its a trap for bots