Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

De wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (BS van 23/12/1994) geeft het FPB zijn statuut en zijn opdrachten. [BFP Missions]


Please do not visit, its a trap for bots