Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Satellietrekeningen transport

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be

Nieuws

Geen gegevens

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be

Op vraag van de FOD Mobiliteit en Vervoer heeft het FPB satellietrekeningen voor transport ontwikkeld voor België. Er worden afzonderlijke satellietrekeningen opgesteld voor :

  • het wegvervoer;
  • het lokaal openbaar vervoer;
  • het spoorwegvervoer;
  • de luchtvaart;
  • de binnenvaart;
  • het maritiem vervoer.

Beschrijving

De satellietrekeningen vormen een uitbreiding van de analytische capaciteit van de nationale boekhouding voor de domeinen die er slechts gedeeltelijk in voorkomen. Daardoor kan de capaciteit van het centrale systeem worden uitgebreid en kan het worden verbeterd op het vlak van economische analyse en beleidsevaluatie.

De transportactiviteit is uitermate geschikt voor het opstellen van een satellietrekening. Die activiteit is in de optiek ‘productie’ van de nationale boekhouding enkel vertegenwoordigd door de vervoerdiensten, die in het kader van een handelsuitwisseling aan derden worden aangeboden door ondernemingen die erkend zijn als behorende tot de transportsector. De nationale boekhouding houdt geen rekening met het transport voor eigen rekening dat, a priori, relatief belangrijk is. Zo ook wordt in de optiek ‘uitgaven’ van de nationale boekhouding geen rekening gehouden met het intermediair verbruik gekoppeld aan vervoerdiensten voor eigen rekening.

De satellietrekeningen transport werden op nationaal niveau (België) opgesteld voor de jaren 1995, 2000 en 2005. Ze zijn grotendeels gebaseerd op de methodologie die in Frankrijk werd ontwikkeld en toegepast (zie website)

Het opstellen van de satellietrekeningen volgt hetzelfde tijdsschema van de aanbod- en gebruikstabellen van het Instituut voor de Nationale Rekeningen Het verschil tussen het publicatiejaar van die tabellen, en dus van de satellietrekeningen voor transport, en het jaar waarop ze betrekking hebben vermindert het analysepotentieel van de satellietrekeningen aanzienlijk. Daarom werd beslist ze niet langer op te stellen in de oorspronkelijke vorm, maar ze te beperken tot de uitgavenrubrieken waarvoor frequentere updates mogelijk zijn. Meer bepaald vanaf 2014 beperken de satellietrekeningen voor transport zich tot de consumptieve bestedingen van de huishoudens inzake transport.

Hoofdthema

Contact

  • https://transport.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots