Page Title

De instelling

Het Federaal Planbureau (FPB) is een onafhankelijke instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Baudouin Regout

Picture : Baudouin Regout

Baudouin Regout is afgestudeerd als handelsingenieur aan de Université Libre de Bruxelles (Solvay). Hij behaalde een gespecialiseerde master in fiscal management aan de Vrije Universiteit Brussel en een MBA aan de Stanford University in de Verenigde Staten.

Na een tiental jaren in financiën en consulting in de Verenigde Staten en Europa, leidde hij twee economische onderzoeks- en adviesorganisaties, namelijk het McKinsey Global Institute in Europa en het Bureau of European Policy Analysis van de Europese Commissie.

Tijdens deze periode verrichtte hij economisch onderzoek naar

 • de informatie- en productiviteitstechnologieën;
 • de vergrijzing en consumptie- en spaarpatronen;
 • de grote recessie van 2008-2009;
 • de hefbomen voor Europese economische vernieuwing;
 • de staatsschuldencrisis ;
 • de architectuur van de Europese Economische en Financiële Unie;
 • de structurele hervormingen;
 • de versterking van de bankregulering;
 • de internationale rol van de euro; 
 • het onbenutte potentieel van de eengemaakte markt van de EU.

Meer recent was Baudouin Regout actief in de Europese Commissie. Hij maakte deel uit van het team dat in 2014-2025 het Juncker-investeringsplan lanceerde. Daarnaast coördineerde hij het Europees Semester voor verschillende landen waaronder Duitsland. De jongste jaren heeft de Europese Commissie hem gedetacheerd naar de Belgische overheid. Daar stippelde en rolde hij van eind 2020 tot begin 2023 het Belgische luik van het Europese herstelplan uit.

 

Contactgegevens

Equipes

 • Directie

Secretariaat

 • Béatrice Duquet
 • 02/507.74.11
 • Doorrekening 2024: startnota

  Dit document maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden voor de doorrekening van de prioriteiten van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers in juni 2024 (DC2024).

  De startnota is een van de documenten die de handleiding vormen voor de doorrekening 2024, opgesteld voor de politieke partijen, de media en het grote publiek. Deze nota definieert de perimeter van de doorrekening, lijst de instructies op voor politieke partijen om maatregelen in te dienen bij het Federaal Planbureau en preciseert de praktische modaliteiten die uit de wet voortvloeien. Ten slotte worden de instrumenten beschreven die zullen worden gebruikt om de resultaten van de doorrekening te genereren en de vorm waarin die laatste zullen worden gepresenteerd.

  DC2024 - START NOTE [06/02/2024]
Please do not visit, its a trap for bots