Evolutie van ongelijkheden in een set van duurzame-ontwikkelingsindicatoren 06/07/2018

Het FPB kiest de kandidaten twee keer per jaar (in juni en oktober). We verzoeken u dus te solliciteren ten laatste eind mei of eind september. Wil u zich kandidaat stellen, gelieve dan contact op te nemen met mevrouw Françoise Herbiet (fh@plan.be) en de stage die u interesseert te vermelden, alsook uw huidige opleiding, uw resultaten en de duur van de gewenste stage. U krijgt dan meer informatie over het verder verloop van de procedure.

Het Federaal Planbureau heeft sets uitgewerkt van indicatoren van duurzame ontwikkeling en van aanvullende indicatoren naast het bbp (www.indicators.be). Er zijn ongeveer 70 indicatoren beschikbaar (februari 2018).
 

Die indicatoren zijn opgesteld op basis van administratieve gegevens en enquêtegegevens. Het aantal observaties varieert van enkele (5 observaties voor de gezondheidsenquêtes die om de 4-5 jaar plaatsvinden), tot 12 (jaarlijkse EU-SILC-enquêtes sinds 2004) en zelfs ongeveer 25 in het gunstigste geval.

Een groot aantal indicatoren wordt opgesplitst volgens geslacht, inkomensniveau (kwintielen), opleidingsniveau, leeftijd, enz. Op basis van die opsplitsingen, zou het nuttig zijn om na te gaan hoe de ongelijkheden de laatste jaren zijn geëvolueerd.

Het doel van de opdracht is :

  • Relevante statistische en econometrische analysemethodes voorstellen om de evolutie van de ongelijkheden te analyseren op basis van die indicatoren en hun opsplitsingen.
  • Die methodes concreet toepassen op enkele indicatoren.

 

Please do not visit, its a trap for bots