Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie [EWMFA]

 Updates

20/12/2021

Deze rekeningen tonen de evolutie van de binnenlandse onttrekking van en de internationale handel in vier types materialen (biomassa, metaalertsen, niet-metaalhoudende mineralen, en fossiele energiegrondstoffen/-dragers) tijdens de periode 1995-2019. Daarnaast bevatten ze eveneens de stromen van de economie naar de natuur, evenwichtsitems, en een set indicatoren (voor de periode 2008-2017 deels ook uitgedrukt in grondstofequivalenten).

Het algemene doel van de materiaalstroomrekeningen voor de gehele economie (EW-MFA) bestaat erin de interactie te beschrijven tussen enerzijds de binnenlandse economie en anderzijds de natuurlijke omgeving en de rest van de wereldeconomie in termen van materiaalstromen (met uitzondering van water en lucht). De binnenlandse economie is afgelijnd door de conventies van het stelsel van nationale rekeningen. De EW-MFA beschrijven dus de interacties van ingezeten eenheden met de natuurlijke omgeving en met niet-ingezetenen.


Please do not visit, its a trap for bots