Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ongevallen op de weg opgesplitst naar gewest en binnen/buiten de bebouwde kom - aantal (cqbe_rd_acclocn1_nbr)

download 

Please do not visit, its a trap for bots