Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal slachtoffers op de weg per voertuigkilometer opgesplitst naar gewest, ernst van de verwondingen en het type weggebruiker - aantal per miljard voertuigkm (cqbe_rd_vicn1_rsk)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots