Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal slachtoffers bij spoorongevallen, opgesplitst reiziger/bediende/derde en naar de ernst van de verwondingen - aantal (cqbe_rl_vic_nbr)

download 

Please do not visit, its a trap for bots