Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Evolutie van de Belgische binnenvloot, opgesplitst naar type vaartuig tot 2010 - aantal (eqbe_in_stk_nbr)

download 

Please do not visit, its a trap for bots