Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Eindverbruik van de huishoudens voor vervoersproducten en -diensten (in kettingeuro’s - basisjaar 2015) - miljoenen euro's (hhbe_csp_clv)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots