Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Lengte van het spoorwegennetwerk, opgesplitst geëlektrificeerd/niet-geëlektrificeerd - km (ifbe_rl_len_km)

download 

Please do not visit, its a trap for bots