Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Energieleveringen in België, opgesplitst per vervoerstak en brandstof - TJ (ngbe_csp_n0_tj)

download 

Please do not visit, its a trap for bots