Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton afgevoerd in de Belgische zeehavens, opgesplitst naar de bestemming en de NST2007-goederenklasse (vanaf 2008) - duizend ton (ttbe_fr_ccldd_ton)

download 

Please do not visit, its a trap for bots