Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton aangevoerd door vrachtwagens, opgesplitst naar oorsprong, NST/R-goederenklasse en de nationaliteit van de vrachtvervoerder (tot 2007) - duizend ton (ttbe_fr_cv07uld_ton)

download 

Please do not visit, its a trap for bots