Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton vervoerd door vrachtwagens, opgesplitst naar activiteit en NST2007-goederenklasse (vanaf 2008) - duizend ton (ttbe_fr_cvgds_ton)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots