Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton afgevoerd per binnenschip, opgesplitst naargelang de bestemming en NST/R-goederenklasse (tot 2006) - duizend ton (ttbe_fr_in06ld_ton)

download 

Please do not visit, its a trap for bots