Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Prestaties per binnenschip binnen de Belgische grenzen, opgesplitst naar activiteit (tot 2006) - miljoen tonkm (ttbe_fr_in06_tkm)

download 

Please do not visit, its a trap for bots