Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton afgevoerd per binnenschip, opgesplitst naargelang de bestemming, vrachttype en NST2007-goederenklasse (vanaf 2007) - duizend ton (ttbe_fr_inld_ton)

download 

Please do not visit, its a trap for bots