Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal containers gelost en geladen in de Belgische binnenhavens, opgesplitst naar activiteit en de aard van de lading (vanaf 2007) - TEU (ttbe_fr_in_teu)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots