Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal reizigers die gebruik maken van het openbaar vervoer, opgesplitst per openbare vervoersmaatschappij - miljoenen reizigers (ttbe_px_pt_px)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots