Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal reizigerskilometer per trein afgelegd op het Belgisch grondgebied, opgesplitst nationaal/internationaal - miljoen reizigerskilometer (ttbe_px_rl_pkm)

download 

Please do not visit, its a trap for bots