Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal reizen afgelegd door geladen binnenschepen op het Belgisch grondgebied (tot 2006), opgesplitst naar activiteit en nationaliteit - aantal (ttbe_tf_in06flg_nbr)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots