Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal reizen afgelegd door binnenschepen op het Belgisch grondgebied (tot 2006), opgesplitst per activiteit en vaartuigtype - aantal (ttbe_in06shp_km)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots