Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal vaartuigkilometer afgelegd door binnenschepen op het Belgisch grondgebied, opgesplitst naar activiteit en vaartuigtype (vanaf 2007) - duizend km (ttbe_tf_in_km)

download 

Please do not visit, its a trap for bots