Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal voertuigkilometer afgelegd door treinen op het Belgisch grondgebied, opgesplitst per type tractie en voertuigtype - duizend treinkm (ttbe_tf_rl_km)

download 

Please do not visit, its a trap for bots