Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal slachtoffers op de weg opgesplitst naar het arrondissement, type weggebruiker en ernst van de verwondingen - aantal (cqbe_rd_vicn3_nbr)

download 

Please do not visit, its a trap for bots