Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Park van lichte vrachtwagens, opgesplitst naar type eigenaar, gewest, brandstof en leeftijdsklasse (eqbe_rd_stkct_nbr)

download 

Please do not visit, its a trap for bots