Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Regionale vergelijking van de dichtheid van het wegennetwerk per wegtype tot 2010 - km/duizend km² (ifbe_rd_len_lc)

download 

Please do not visit, its a trap for bots