Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen : Multiplicatoren 2010 - ESR 1995 [IO_MULT_2010]

SUT-producten

download 
Werkgelegenheidsmultiplicatoren in 2010 - ESA 1995
Enkelvoudige multiplicatoren: in aantal arbeidsplaatsen per miljoen euro finale vraag naar binnenlandse productie
Multiplicatoren van Type I: in aantal gecumuleerde arbeidsplaatsen per initiële arbeidsplaats
SUT-producten (productcodes gebaseerd op CPA 2008)Enkelvoudige werkgelegenheids-multiplicatorWerkgelegenheids-multiplicator van Type I
01AProducten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten11.971.55
02AProducten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw10.141.59
03AVis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij5.721.86
05ASteenkool en bruinkool9.015.58
07AMetaalertsen3.762.51
08AAndere delfstoffen7.662.01
09AOndersteunende diensten in verband met de winning van delfstoffen9.356.51
10AVerduurzaamd vlees en vleesproducten10.444.02
10BVis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd4.741.79
10CGroenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd7.393.18
10EZuivelproducten8.344.28
10FMaalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten5.383.22
10GBakkerijproducten en deegwaren13.631.41
10HSuiker, cacao, chocolade en suikerwerk5.692.15
10D+10IAndere voedingsmiddelen5.112.69
10JBereide diervoeders4.056.54
11ADranken, excl. gebotteld water en frisdranken5.982.11
11BGebotteld water en frisdranken5.382.08
12ATabaksproducten4.172.26
13ATextielgarens, textielweefsels en textielveredelingsdiensten8.221.72
13BAndere textielproducten8.691.56
14AKleding9.551.69
15ALeder en producten van leder10.271.52
16AHout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk8.081.89
17APapier en papierwaren5.551.81
18ADiensten in verband met drukken en het opnemen9.141.55
19ACokes en geraffineerde aardolieproducten0.718.65
20AChemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. andere anorganische chemische basisproducten2.283.24
20BAndere anorganische chemische basisproducten4.622.27
20CPesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw3.941.79
20DVerf, vernis en dergelijke, drukinkt4.093.11
20EZeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen; parfums en toiletartikelen6.331.37
20FAndere chemische producten5.082.05
20GSynthetische of kunstmatige vezels2.371.66
21AFarmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen4.592.76
22AWerken van rubber6.661.77
22BWerken van kunststof6.251.47
23AGlas en glaswerk7.402.24
23BVuurvaste producten; producten voor de bouw, van klei; andere keramische producten8.821.61
23CCement, kalk en gips6.114.49
23DWerken van beton, cement en gips; gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen; andere niet-metaalhoudende minerale producten8.181.83
24AIJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen; buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal3.792.56
24BAndere producten van de eerste verwerking van staal; edelmetalen en andere non-ferrometalen, in primaire vormen; gieten van metalen3.892.95
25AMetalen constructiewerken; tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal; stoomketels, andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming; wapens en munitie; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie9.331.71
25BOppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen12.531.27
25CMessenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren; andere werken van metaal7.601.50
26AElektronische onderdelen en printplaten; computers en randapparatuur6.061.75
26BCommunicatieapparatuur; consumentenelektronica4.582.43
26CMeet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; uurwerken; bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur; optische instrumenten en foto- en filmapparatuur; magnetische en optische dragers6.282.03
27AElektromotoren, elektrische generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; batterijen en accumulatoren; kabels en schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; elektrische verlichtingsbenodigdheden6.861.44
27BHuishoudapparaten en andere elektrische apparatuur8.941.93
28AMachines en apparaten voor algemeen gebruik5.961.72
28BMachines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; machines voor het vormen van metaal en gereedschapswerktuigen; andere machines, apparaten en werktuigen voor specifiek gebruik7.531.88
29AAuto’s3.031.93
29BCarrosserieën voor auto’s; aanhangwagens en opleggers; delen en toebehoren van auto’s6.051.71
30ASchepen10.681.36
30BRollend materieel voor spoorwegen5.791.89
30CLucht- en ruimtevaartuigen8.441.78
30DMilitaire gevechtsvoertuigen en andere transportmiddelen6.162.31
31AMeubelen9.971.48
32AEdelstenen, sieraden en dergelijke artikelen4.051.43
32BMuziekinstrumenten; sportartikelen; spellen en speelgoed; medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden; andere industrieproducten10.821.29
33AReparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen10.331.63
35ATransmissie en distributie van elektriciteit; stoom en gekoelde lucht; distributie van stoom en gekoelde lucht5.323.30
35BFabrieksgas; distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen1.741.52
36ANatuurlijk water; behandeling en distributie van water9.022.09
37AAfvalwaterafvoer8.271.73
38AAfval; inzameling van afval; verwerking en verwijdering van afval8.352.17
38BTerugwinning; secundaire grondstoffen3.452.92
39ASanering en ander afvalbeheer8.693.69
41ABurgerlijke en utiliteitsbouw; gebouwen9.832.76
42AWeg- en waterbouw; weg- en waterbouwkundige werken9.242.36
43ASlopen en bouwrijp maken van terreinen10.882.45
43BElektrische installatie, loodgieterswerk en andere bouwinstallatie8.942.39
43CAfwerking van gebouwen10.102.06
43DAndere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden10.622.11
45AGroot- en detailhandel in en diensten in verband met reparatie van auto’s en motorfietsen10.561.36
46AGroothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten8.671.73
46BGroothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten5.742.67
47ADetailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen16.601.27
47BDetailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels11.661.46
49AVervoer per spoor14.051.56
49BOverig personenvervoer te land13.301.27
49CGoederenvervoer over de weg en verhuizingen; vervoer via pijpleidingen8.911.82
50AZee- en kustvaart3.867.70
50BBinnenvaart9.081.31
51ALuchtvaart5.273.11
52AOpslag en vervoerondersteunende diensten8.892.22
53APost- en koeriersdiensten14.341.20
55AVerschaffen van accommodatie12.761.48
56AEet- en drinkgelegenheden16.251.43
58AUitgeverijdiensten8.262.56
59AProductie van films en van video- en televisieprogramma’s, geluidsopnamen en muziekuitgeverijen6.162.32
60AUitzending van radio- en televisieprogramma’s7.631.66
61ATelecommunicatie5.342.27
62AComputerprogrammering, advisering en aanverwante diensten9.002.10
63ADiensten op het gebied van informatie9.741.55
64AFinanciële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen6.542.26
65AVerzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van verplichte sociale verzekeringen6.902.48
66AOndersteunende financiële diensten en verzekeringen8.022.20
68AExploitatie van en handel in onroerend goed (excl. toegerekende woninghuur)5.023.21
69ARechtskundige en boekhoudkundige diensten11.141.79
70ADiensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer12.891.38
71AArchitecten en ingenieurs; technische testen en toetsen11.391.86
72ASpeur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied9.571.49
73AReclame en marktonderzoek7.843.18
74AAndere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten20.201.72
75AVeterinaire diensten13.041.63
77AVerhuur en lease van auto’s4.903.70
77BVerhuur en lease van consumentenartikelen10.952.07
77CVerhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; gebruikslicenties voor intellectuele eigendom en dergelijke producten, met uitzondering van auteursrechtelijk beschermde werken7.262.23
78AArbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening31.351.05
79AReisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante diensten5.402.17
80ABeveiligings- en opsporingsdiensten18.861.13
81AGecombineerde ondersteunende diensten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging 15.891.75
81BReiniging29.291.38
82AAdministratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke dienstverlening16.441.83
84Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen15.491.11
85AOnderwijs16.031.08
86AZiekenhuizen13.511.40
86BArtspraktijken11.441.49
86CTandartspraktijken10.951.68
86DAndere menselijke gezondheidszorg17.231.17
87ATehuizen22.131.11
88AMaatschappelijke diensten waarbij geen onderdak wordt verschaft30.691.10
90ACreatieve diensten, kunst en amusement14.351.65
91ABibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten16.541.23
92ALoterijen en kansspelen8.332.01
93ASport, ontspanning en recreatie15.091.50
94AVerenigingen12.221.74
95AReparatie van computers en consumentenartikelen19.771.26
96AAndere persoonlijke diensten29.561.16
Totale economie9.501.51
Please do not visit, its a trap for bots