Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal ton gelost in de Belgische zeehavens, opgesplitst naar haven en NST/R-goederenklasse (tot 2007) - duizend ton (ttbe_fr_cc07uld_ton)

download 

Kies minstens een waarde voor elk van de dimensies (groep met waarden) die u vindt links op deze pagina

Please do not visit, its a trap for bots