Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Prestaties per spoor binnen de Belgische grenzen, opgesplitst per NST2007-goederenklasse (vanaf 2008) - miljoen tonkm (ttbe_fr_rl_tkm)

download 

Please do not visit, its a trap for bots