Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Transportdatabanken [TRANSP]

Aantal vaartuigkilometer afgelegd door geladen binnenschepen op het Belgisch grondgebied (tot 2006), opgesplitst naar activiteit en nationaliteit - duizend km (ttbe_tf_in06flg_km)

download 

Please do not visit, its a trap for bots