Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen : Multiplicatoren 2010 - ESR 2010 [mult2010_sec2010]

SUT-producten

download 
Inkomensmultiplicatoren in 2010 - ESR 2010
Enkelvoudige multiplicatoren: in miljoen euro per miljoen euro finale vraag naar binnenlandse productie
Multiplicatoren van Type I: in gecumuleerde primaire inputs per initiële primaire inputs
SUT-producten (productcodes gebaseerd op CPA 2008)Enkelvoudige inkomens-multiplicatorInkomens-multiplicator van Type I
01AProducten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten0.651.84
02AProducten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw0.562.46
03AVis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij0.531.64
07AMetaalertsen0.312.10
08AAndere delfstoffen0.711.78
10AVerduurzaamd vlees en vleesproducten0.594.75
10BVis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd0.341.52
10CGroenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd0.542.86
10DDierlijke en plantaardige oliën en vetten 0.224.53
10EZuivelproducten0.523.98
10FMaalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten0.383.48
10GBakkerijproducten en deegwaren0.641.72
10HSuiker, cacao, chocolade en suikerwerk0.492.03
10IAndere voedingsmiddelen0.492.09
10JBereide diervoeders0.307.98
11ADranken, excl. gebotteld water en frisdranken0.641.70
11BGebotteld water en frisdranken0.531.61
12ATabaksproducten0.641.17
13ATextielgarens, textielweefsels en textielveredelingsdiensten0.582.08
13BAndere textielproducten0.541.89
14AKleding0.511.92
15ALeder en producten van leder0.421.84
16AHout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk0.532.05
17APapier en papierwaren0.451.87
18ADiensten in verband met drukken en het opnemen0.641.79
19ACokes en geraffineerde aardolieproducten0.103.70
20AChemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. andere anorganische chemische basisproducten0.331.98
20BAndere anorganische chemische basisproducten0.293.91
20CPesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw0.461.89
20DVerf, vernis en dergelijke, drukinkt0.382.58
20EZeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen; parfums en toiletartikelen0.451.40
20FAndere chemische producten0.641.38
20GSynthetische of kunstmatige vezels0.301.82
21AFarmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen0.711.36
22AWerken van rubber0.741.15
22BWerken van kunststof0.511.57
23AGlas en glaswerk0.581.96
23BVuurvaste producten; producten voor de bouw, van klei; andere keramische producten0.671.56
23CCement, kalk en gips0.662.00
23DWerken van beton, cement en gips; gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen; andere niet-metaalhoudende minerale producten0.602.08
24AIJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen; buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal0.332.59
24BAndere producten van de eerste verwerking van staal; edelmetalen en andere non-ferrometalen, in primaire vormen; gieten van metalen0.332.58
25AMetalen constructiewerken; tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal; stoomketels, andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming; wapens en munitie; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie0.611.92
25BOppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen0.601.41
25CMessenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren; andere werken van metaal0.541.60
26AElektronische onderdelen en printplaten; computers en randapparatuur0.521.59
26BCommunicatieapparatuur; consumentenelektronica0.511.60
26CMeet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; uurwerken; bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur; optische instrumenten en foto- en filmapparatuur; magnetische en optische dragers0.591.72
27AElektromotoren, elektrische generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; batterijen en accumulatoren; kabels en schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; elektrische verlichtingsbenodigdheden0.541.54
27BHuishoudapparaten en andere elektrische apparatuur0.661.48
28AMachines en apparaten voor algemeen gebruik0.531.47
28BMachines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; machines voor het vormen van metaal en gereedschapswerktuigen; andere machines, apparaten en werktuigen voor specifiek gebruik0.591.65
29AAuto’s0.221.96
29BCarrosserieën voor auto’s; aanhangwagens en opleggers; delen en toebehoren van auto’s0.441.75
30ASchepen0.633.09
30BRollend materieel voor spoorwegen0.521.72
30CLucht- en ruimtevaartuigen0.711.59
30DMilitaire gevechtsvoertuigen en andere transportmiddelen0.413.08
31AMeubelen0.561.88
32AEdelstenen, sieraden en dergelijke artikelen0.322.28
32BMuziekinstrumenten; sportartikelen; spellen en speelgoed; medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden; andere industrieproducten0.681.34
33AReparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen0.731.46
35ATransmissie en distributie van elektriciteit; stoom en gekoelde lucht; distributie van stoom en gekoelde lucht0.721.64
35BFabrieksgas; distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen0.761.37
36ANatuurlijk water; behandeling en distributie van water0.872.31
37AAfvalwaterafvoer0.832.04
38AAfval; inzameling van afval; verwerking en verwijdering van afval0.661.76
38BTerugwinning; secundaire grondstoffen0.242.04
39ASanering en ander afvalbeheer0.782.82
41ABurgerlijke en utiliteitsbouw; gebouwen0.692.91
42AWeg- en waterbouw; weg- en waterbouwkundige werken0.692.37
43ASlopen en bouwrijp maken van terreinen0.772.09
43BElektrische installatie, loodgieterswerk en andere bouwinstallatie0.612.45
43CAfwerking van gebouwen0.712.01
43DAndere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden0.702.01
45AGroot- en detailhandel in en diensten in verband met reparatie van auto’s en motorfietsen0.751.39
46AGroothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten0.751.49
46BGroothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten0.591.83
47ADetailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen0.861.38
47BDetailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels0.801.44
49AVervoer per spoor0.663.11
49BOverig personenvervoer te land0.881.30
49CGoederenvervoer over de weg en verhuizingen; vervoer via pijpleidingen0.671.72
50AZee- en kustvaart0.423.01
50BBinnenvaart0.461.27
51ALuchtvaart0.402.72
52AOpslag en vervoerondersteunende diensten0.731.79
53APost- en koeriersdiensten0.821.31
55AVerschaffen van accommodatie0.861.58
56AEet- en drinkgelegenheden0.751.74
58AUitgeverijdiensten0.761.87
59AProductie van films en van video- en televisieprogramma’s, geluidsopnamen en muziekuitgeverijen0.761.65
60AUitzending van radio- en televisieprogramma’s0.731.69
61ATelecommunicatie0.781.70
62AComputerprogrammering, advisering en aanverwante diensten0.812.04
63ADiensten op het gebied van informatie0.861.51
64AFinanciële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen0.841.49
65AVerzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van verplichte sociale verzekeringen0.801.70
66AOndersteunende financiële diensten en verzekeringen0.831.66
68AExploitatie van en handel in onroerend goed (excl. toegerekende woninghuur)0.881.42
69ARechtskundige en boekhoudkundige diensten0.871.63
70ADiensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer0.861.46
71AArchitecten en ingenieurs; technische testen en toetsen0.771.92
72ASpeur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied0.781.43
73AReclame en marktonderzoek0.683.07
74AAndere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten0.792.25
75AVeterinaire diensten0.731.99
77AVerhuur en lease van auto’s0.861.49
77BVerhuur en lease van consumentenartikelen0.822.15
77CVerhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; gebruikslicenties voor intellectuele eigendom en dergelijke producten, met uitzondering van auteursrechtelijk beschermde werken0.781.71
78AArbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening0.951.13
79AReisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante diensten0.281.76
80ABeveiligings- en opsporingsdiensten0.901.23
81AGecombineerde ondersteunende diensten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging 0.782.06
81BReiniging0.841.58
82AAdministratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke dienstverlening0.792.00
84Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen0.941.15
85AOnderwijs0.971.09
86AZiekenhuizen0.851.39
86BArtspraktijken0.841.81
86CTandartspraktijken0.841.65
86DAndere menselijke gezondheidszorg0.821.44
87ATehuizen0.921.17
88AMaatschappelijke diensten waarbij geen onderdak wordt verschaft0.911.21
90ACreatieve diensten, kunst en amusement0.791.74
91ABibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten0.891.26
92ALoterijen en kansspelen0.811.84
93ASport, ontspanning en recreatie0.811.83
94AVerenigingen0.821.81
95AReparatie van computers en consumentenartikelen0.821.55
96AAndere persoonlijke diensten0.801.46
Totale economie0.701.52
Please do not visit, its a trap for bots