Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Input-outputtabellen : Multiplicatoren 2010 - ESR 2010 [mult2010_sec2010]

SUT-producten

download 
Productiemultiplicatoren in 2010 - ESR 2010
in miljoen euro per miljoen euro finale vraag naar binnenlandse productie
SUT-producten (productcodes gebaseerd op CPA 2008)Productiemultiplicator
01AProducten van de landbouw en de jacht; diensten in verband met deze activiteiten1.93
02AProducten van de bosbouw en diensten in verband met de bosbouw1.92
03AVis en andere visserijproducten; producten van de aquacultuur; ondersteunende diensten in verband met de visserij1.66
07AMetaalertsen1.49
08AAndere delfstoffen1.72
10AVerduurzaamd vlees en vleesproducten2.34
10BVis, schaaldieren en weekdieren, verwerkt en verduurzaamd1.28
10CGroenten en fruit, verwerkt en verduurzaamd1.90
10DDierlijke en plantaardige oliën en vetten 1.66
10EZuivelproducten2.12
10FMaalderijproducten, zetmeel en zetmeelproducten1.70
10GBakkerijproducten en deegwaren1.74
10HSuiker, cacao, chocolade en suikerwerk1.65
10IAndere voedingsmiddelen1.65
10JBereide diervoeders1.76
11ADranken, excl. gebotteld water en frisdranken1.59
11BGebotteld water en frisdranken1.48
12ATabaksproducten1.21
13ATextielgarens, textielweefsels en textielveredelingsdiensten1.74
13BAndere textielproducten1.63
14AKleding1.57
15ALeder en producten van leder1.41
16AHout, houtwaren en kurkwaren, met uitzondering van meubelen; vlechtwerk en mandenmakerswerk1.74
17APapier en papierwaren1.51
18ADiensten in verband met drukken en het opnemen1.64
19ACokes en geraffineerde aardolieproducten1.44
20AChemische basisproducten, kunstmeststoffen en stikstofverbindingen, kunststoffen en synthetische rubber in primaire vormen, excl. andere anorganische chemische basisproducten1.52
20BAndere anorganische chemische basisproducten1.58
20CPesticiden en andere chemische producten ten behoeve van de landbouw1.61
20DVerf, vernis en dergelijke, drukinkt1.62
20EZeep en wasmiddelen, poets- en reinigingsmiddelen; parfums en toiletartikelen1.35
20FAndere chemische producten1.43
20GSynthetische of kunstmatige vezels1.39
21AFarmaceutische basisproducten en farmaceutische bereidingen1.43
22AWerken van rubber1.21
22BWerken van kunststof1.47
23AGlas en glaswerk1.70
23BVuurvaste producten; producten voor de bouw, van klei; andere keramische producten1.51
23CCement, kalk en gips1.77
23DWerken van beton, cement en gips; gehouwen, bewerkte en afgewerkte natuursteen; andere niet-metaalhoudende minerale producten1.81
24AIJzer en staal en ferrolegeringen, in primaire vormen; buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal1.59
24BAndere producten van de eerste verwerking van staal; edelmetalen en andere non-ferrometalen, in primaire vormen; gieten van metalen1.64
25AMetalen constructiewerken; tanks, reservoirs en verpakkingsmiddelen, van metaal; stoomketels, andere dan heetwaterketels voor centrale verwarming; wapens en munitie; smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal; poedermetallurgie1.72
25BOppervlaktebehandeling van metalen; verspanend bewerken van metalen1.44
25CMessenmakerswerk, gereedschap en ijzerwaren; andere werken van metaal1.57
26AElektronische onderdelen en printplaten; computers en randapparatuur1.42
26BCommunicatieapparatuur; consumentenelektronica1.38
26CMeet-, controle- en navigatie-instrumenten en -apparatuur; uurwerken; bestralingsapparatuur en elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur; optische instrumenten en foto- en filmapparatuur; magnetische en optische dragers1.57
27AElektromotoren, elektrische generatoren, elektrische transformatoren en schakel- en verdeelinrichtingen voor elektrische stroom; batterijen en accumulatoren; kabels en schakelaars, stekkers, stopcontacten en dergelijke; elektrische verlichtingsbenodigdheden1.46
27BHuishoudapparaten en andere elektrische apparatuur1.50
28AMachines en apparaten voor algemeen gebruik1.43
28BMachines en werktuigen voor de landbouw en de bosbouw; machines voor het vormen van metaal en gereedschapswerktuigen; andere machines, apparaten en werktuigen voor specifiek gebruik1.53
29AAuto’s1.28
29BCarrosserieën voor auto’s; aanhangwagens en opleggers; delen en toebehoren van auto’s1.45
30ASchepen1.90
30BRollend materieel voor spoorwegen1.58
30CLucht- en ruimtevaartuigen1.60
30DMilitaire gevechtsvoertuigen en andere transportmiddelen1.63
31AMeubelen1.67
32AEdelstenen, sieraden en dergelijke artikelen1.43
32BMuziekinstrumenten; sportartikelen; spellen en speelgoed; medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden; andere industrieproducten1.48
33AReparatie en installatie van machines, apparaten en werktuigen1.52
35ATransmissie en distributie van elektriciteit; stoom en gekoelde lucht; distributie van stoom en gekoelde lucht1.64
35BFabrieksgas; distributie van gasvormige brandstoffen via leidingen1.44
36ANatuurlijk water; behandeling en distributie van water2.22
37AAfvalwaterafvoer2.05
38AAfval; inzameling van afval; verwerking en verwijdering van afval1.65
38BTerugwinning; secundaire grondstoffen1.28
39ASanering en ander afvalbeheer2.39
41ABurgerlijke en utiliteitsbouw; gebouwen2.26
42AWeg- en waterbouw; weg- en waterbouwkundige werken2.11
43ASlopen en bouwrijp maken van terreinen1.99
43BElektrische installatie, loodgieterswerk en andere bouwinstallatie1.93
43CAfwerking van gebouwen1.88
43DAndere gespecialiseerde bouwwerkzaamheden1.94
45AGroot- en detailhandel in en diensten in verband met reparatie van auto’s en motorfietsen1.47
46AGroothandel en handelsbemiddeling, met uitzondering van de handel in motorvoertuigen en motorfietsen en in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten1.51
46BGroothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen en aanverwante producten1.61
47ADetailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen en in motorbrandstoffen1.48
47BDetailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels1.54
49AVervoer per spoor2.03
49BOverig personenvervoer te land1.41
49CGoederenvervoer over de weg en verhuizingen; vervoer via pijpleidingen1.65
50AZee- en kustvaart1.66
50BBinnenvaart1.23
51ALuchtvaart1.72
52AOpslag en vervoerondersteunende diensten1.67
53APost- en koeriersdiensten1.39
55AVerschaffen van accommodatie1.64
56AEet- en drinkgelegenheden1.79
58AUitgeverijdiensten1.79
59AProductie van films en van video- en televisieprogramma’s, geluidsopnamen en muziekuitgeverijen1.64
60AUitzending van radio- en televisieprogramma’s1.66
61ATelecommunicatie1.66
62AComputerprogrammering, advisering en aanverwante diensten1.87
63ADiensten op het gebied van informatie1.62
64AFinanciële diensten, met uitzondering van verzekeringen en pensioenfondsen1.54
65AVerzekeringen en pensioenfondsen, met uitzondering van verplichte sociale verzekeringen1.66
66AOndersteunende financiële diensten en verzekeringen1.65
68AExploitatie van en handel in onroerend goed (excl. toegerekende woninghuur)1.56
69ARechtskundige en boekhoudkundige diensten1.65
70ADiensten van hoofdkantoren; advies op het gebied van bedrijfsbeheer1.51
71AArchitecten en ingenieurs; technische testen en toetsen1.81
72ASpeur- en ontwikkelingswerk op wetenschappelijk gebied1.48
73AReclame en marktonderzoek1.99
74AAndere vrije beroepen en andere wetenschappelijke en technische diensten2.04
75AVeterinaire diensten1.77
77AVerhuur en lease van auto’s1.56
77BVerhuur en lease van consumentenartikelen1.98
77CVerhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen; gebruikslicenties voor intellectuele eigendom en dergelijke producten, met uitzondering van auteursrechtelijk beschermde werken1.69
78AArbeidsbemiddeling en personeelsvoorziening1.20
79AReisbureaus, reisorganisatoren, reserveringsbureaus en aanverwante diensten1.31
80ABeveiligings- en opsporingsdiensten1.34
81AGecombineerde ondersteunende diensten ten behoeve van voorzieningen; landschapsverzorging 1.90
81BReiniging1.58
82AAdministratieve en ondersteunende diensten ten behoeve van kantoren en andere zakelijke dienstverlening1.78
84Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen1.26
85AOnderwijs1.14
86AZiekenhuizen1.50
86BArtspraktijken1.75
86CTandartspraktijken1.66
86DAndere menselijke gezondheidszorg1.51
87ATehuizen1.30
88AMaatschappelijke diensten waarbij geen onderdak wordt verschaft1.32
90ACreatieve diensten, kunst en amusement1.74
91ABibliotheken, archieven, musea en andere culturele diensten1.41
92ALoterijen en kansspelen1.80
93ASport, ontspanning en recreatie1.78
94AVerenigingen1.76
95AReparatie van computers en consumentenartikelen1.57
96AAndere persoonlijke diensten1.53
Totale economie1.56
Please do not visit, its a trap for bots