Indexcijfer der consumptieprijzen - Inflatievooruitzichten [INDPRIX]

Updates

07/07/2020

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

  Beschikbare gegevens

  Verwante documenten


Please do not visit, its a trap for bots