Page Title

Thema's

De studies van het FPB beslaan 11 hoofdthema’s: Arbeidsmarkt, Duurzame ontwikkeling, Energie, Internationale economie, Macro-economische vooruitzichten en analyses, Milieu-economische rekeningen en analyses, Overheidsfinanciën, Sectoralerekeningen en -analyses, Sociale bescherming, demografie en toekomstverkenning, Structurele Studiën, Transport.

Macro-economische vooruitzichten en analyses

Contact

  • https://macro.plan.be

Indexcijfer der consumptieprijzen & inflatievooruitzichten [02/05/2023]

De maandelijkse evolutie van de index van de consumptieprijzen en de gezondheidsindex, die onder meer gebruikt wordt bij de berekening van de indexering van lonen, sociale uitkeringen en huurprijzen.

Economische vooruitzichten 2023-2028 – Versie van februari 2023 [23/02/2023]

Het Federaal Planbureau heeft economische vooruitzichten tot 2028 opgesteld, die aansluiten op de Economische begroting 2023 die op 16 februari werd gepubliceerd. Deze vooruitzichten vormen een bijdrage tot de voorbereiding van het nieuwe Stabiliteitsprogramma en het nieuwe Nationaal Hervormingsprogramma.

Economische begroting – Economische vooruitzichten 2023 van februari 2023 [16/02/2023]

De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

De groei van de Belgische economie houdt beter stand dan verwacht [16/02/2023]

De Belgische economie ondergaat momenteel een groeivertraging, maar zou een recessie vermijden. De inflatiepiek zou achter ons moeten liggen. De koopkracht herstelt zich na een terugval in 2022. De jobcreatie, die vorig jaar zeer sterk was, verliest aan kracht. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwste economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor 2023.

Regionale economische vooruitzichten 2022-2027 [18/07/2022]

Dit rapport presenteert de resultaten van de regionalisering van de nationale economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de periode 2022-2027. De hier voorgestelde regionale vooruitzichten zijn dus coherent met de nationale projectie van juni 2022, die zelf steunt op de economische en budgettaire informatie die op 3 juni 2022 beschikbaar was. Net als de vorige edities is dit rapport het resultaat van een samenwerking tussen het Federaal Planbureau, het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) en Statistiek Vlaanderen.

Contact

  • https://macro.plan.be

Het FPB publiceert elk jaar kortetermijnvooruitzichten in februari en in september. Ze worden gebruikt voor het opstellen of het bijsturen van de federale begroting. De eindverantwoordelijkheid voor die vooruitzichten (ook bekend als de ‘economische begroting’) ligt bij de raad van bestuur van het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

De inflatievooruitzichten op maandbasis worden elke eerste dinsdag van de maand (met uitzondering van augustus) geactualiseerd.

De middellangetermijnvooruitzichten leveren een macro-economische projectie voor een periode van zes jaar. In februari wordt een projectie gepubliceerd als bijdrage tot de voorbereiding van het Stabiliteitsprogramma en van het Nationaal Hervormingsprogramma. In juni verschijnt een geactualiseerde en meer gedetailleerde projectie.

De regionale vooruitzichten (voor de drie Belgische gewesten) worden in juli gepubliceerd in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Ze zijn coherent met de middellangetermijnvooruitzichten van juni.

Daarnaast worden variantanalyses gemaakt om het effect van externe schokken of van beleidsmaatregelen op het economisch systeem te ramen.

Methodes en instrumenten

Bovenstaande vooruitzichten en projecties worden opgesteld ‘bij ongewijzigd beleid’. Ze houden enkel rekening met maatregelen die formeel beslist zijn en waarvan de toepassingsmodaliteiten met voldoende precisie bekend zijn.

Het FPB gebruikt volgende modellen om zijn vooruitzichten op te stellen:

  • MODTRIM wordt gebruikt om vooruitzichten voor de eerstvolgende vier tot zes kwartalen op te stellen. Zie Working Paper 05-14 voor een beschrijving van dit model.
  • De inflatiemodule werd ontworpen om inflatievooruitzichten op maandbasis te leveren.
  • HERMES wordt gebruikt om gedetailleerde vooruitzichten op middellange termijn op te stellen. Zie Working Paper 13-13 en DC2019 1 voor een beschrijving van dit model. Voorbeelden van variantanalyses zijn terug te vinden in Working Paper 10-18.
  • HERMREG is een multiregionaal model dat ontwikkeld werd en gebruikt wordt in samenwerking met het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), Statistiek Vlaanderen en het Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS). Met de top-downversie van HERMREG worden projecties gemaakt die coherent zijn met de nationale projecties. De bottom-upversie van HERMREG wordt gebruikt voor variantanalyses en wordt beschreven in Working Paper 1-22 en Working Paper 2-22.

Cijfergegevens

De statistische bijlagen van de nationale en regionale vooruitzichten kunnen geraadpleegd worden in de rubriek Data.

Contact

  • https://macro.plan.be
Please do not visit, its a trap for bots