Page Title

Data

Naast zijn onderzoeksresultaten, stelt het FPB ook heel wat databanken ter beschikking. Die databanken kunnen zowel historische data als vooruitzichten bevatten.

Indicatoren van duurzame ontwikkeling [INDIC_SD]

 Updates

20/02/2024

Deze indicatoren informeren over de vooruitgang van België naar de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's, in het Engels Sustainable Development Goals) die de Verenigde Naties hebben aangenomen. De set van 78 indicatoren is beschikbaar op www.indicators.be.

Die indicatoren worden sinds 2022 in een jaarlijks rapport gepubliceerd. Die rapporten zijn de voortzetting van de rapporten over aanvullende indicatoren naast het bruto binnenlands product.

De cijfergegevens hebben betrekking op de periode 1990-2022.

  Beschikbare gegevens

www.indicators.be


Please do not visit, its a trap for bots