Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Geen recessie in België: economische groei van 1,0% in 2023 en 1,3% in 2024 (07/09/2023)

!

Bovenstaande HTML-versie van het communiqué bevat doorgaans niet alle informatie van de PDF-versie. Voor een volledige versie (met grafieken en tabellen), download het communiqué in PDF-formaat hieronder of in het kader 'PDF & downloads' rechtsbovenaan.

De Belgische economische groei bedroeg in 2022 nog 3,2%, maar zou dit jaar aanzienlijk vertragen tot 1,0% en in 2024 licht hernemen tot 1,3%. De inflatie piekte in 2022 op 9,6% en valt terug tot 4,4% in 2023, maar blijft aanzienlijk met 4,1% in 2024. Er zouden 50 000 banen gecreëerd worden in 2023 en 40 000 in 2024, na een uitzonderlijk sterke toename van 101 000 banen in 2022. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de nieuwe economische vooruitzichten van het Federaal Planbureau voor de jaren 2023-2024.

Een bescheiden groei in 2023

Ondanks de energieprijsschok in 2022 heeft de eurozone als geheel een recessie nipt kunnen vermijden. De economische groei blijft echter zwak in de tweede helft van 2023. De uitvoer wordt afgeremd door een tegenvallende groei van de wereldhandel, onder meer omdat de belangstelling van de consumenten na de coronarestricties is verschoven naar binnenlandse diensten. De economische groei in de eurozone wordt op 0,7% geraamd. In tegenstelling tot Duitsland en Nederland heeft België een recessie kunnen vermijden dankzij de omvang van zijn dienstensector en de ondersteuning van de koopkracht door de automatische indexering van de inkomens. Dat compenseert de krimp van de uitvoer. De Belgische economie zou in 2023 met 1,0% groeien, wat gepaard gaat met een toename van de werkgelegenheid met 50 000 personen.

De groei trekt opnieuw aan in 2024

In 2024 kan de economie van de eurozone profiteren van een licht aantrekkende groei van de wereldhandel en worden de bestedingen van de gezinnen ondersteund door de afkoeling van de inflatie en door loonstijgingen. Dat doet de economische groei in de eurozone aantrekken tot 1,1%. Bijgevolg verbeteren de uitvoermogelijkheden voor de Belgische economie, terwijl de groei van de binnenlandse vraag nagenoeg stabiel zou blijven. De Belgische bbp-groei zou daardoor in 2024 uitkomen op 1,3%, wat 40 000 nieuwe banen oplevert.

Een tijdelijke heropflakkering van de inflatie eind 2023

De inflatie in België viel in augustus 2023 terug tot 4,1%, na een piek van 12,3% in oktober 2022. De daling zou zich tot oktober verderzetten. Door de recente toename van de internationale olie- en gasprijzen zou de inflatie vanaf november hernemen, om vervolgens opnieuw af te koelen in de tweede helft van 2024. De inflatie zou uitkomen op gemiddeld 4,4% in 2023 en 4,1% in 2024.

Minder gunstige vooruitzichten dan in juni

In vergelijking met de junivooruitzichten van het Federaal Planbureau is de economische groei in 2023 en 2024 neerwaarts herzien met telkens 0,3 procentpunt. Dat is vooral toe te schrijven aan somberder vooruitzichten voor de internationale omgeving. Bovendien remt de opwaarts herziene inflatie de groei van de particuliere consumptie af in 2024.

Deze septembervooruitzichten leveren de macro-economische parameters op basis waarvan de initiële begrotingen voor 2024 van de federale regering en de gefedereerde entiteiten dit najaar worden opgesteld. De vooruitzichten worden opgesteld door het Federaal Planbureau in opdracht van het Instituut voor de Nationale Rekeningen, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 21 december 1994 op de Economische begroting.

Voor meer informatie: Rik Vanhauteghem – 0472 78 29 81, rvh@plan.be

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots