Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Internal event : Lonen en collectieve onderhandelingen in België 

Het Belgisch stelsel van loonvorming wordt vaak bekritiseerd omdat het soepelheid mist en te weinig ruimte laat voor bedrijfsonderhandelingen en zelfs individuele onderhandelingen. De studie probeert een beter inzicht te geven in die loonvorming en wil bijdragen tot het debat over het verband tussen het institutioneel kader en de toestand op de arbeidsmarkt. Via een micro-economische panelanalyse kwantificeert de studie het belang van de sectorale onderhandelingen voor de vorming van de individuele effectieve lonen in België. Hoe groot is dat belang ? Laat het een zekere ‘flexibiliteit’ toe ? De studie geeft uitvoerige antwoorden die steunen op de volledige populatie van loontrekkenden (databank RSZ-LATG) en die rekening houden met de individuele kenmerken van de arbeiders, hun onderneming en bedrijfstak, en met eventuele spanningen op de arbeidsmarkt en de impact van sociale bijdrageverminderingen.

Die resultaten zullen eveneens worden besproken door Mevrouw Catherine Fuss (NBB) en de Professor Robert Plasman (ULB).

Speakers

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots