Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen 

Het Federaal Planbureau heeft het genoegen u uit te nodigen op de workshop “Toekomstige behoeften aan en gebruik van langdurige zorg in België en Europa: resultaten van twee projectiemodellen” dat zal plaatsvinden op donderdag 1 maart 2012 om 10u00. U vindt hierbij het gedetailleerd programma. Inschrijven voor deze workshop is gratis maar verplicht, gezien het beperkt aantal plaatsen.

De demografische veroudering van de bevolking zal leiden tot een groeiende groep van ouderen, waarvan een deel behoefte zal hebben aan langdurige zorg als gevolg van beperkingen in de activiteiten van het dagelijks leven (Activities of Daily Living – ADL). Om de toekomstige noden te kunnen inschatten, werden op het Federaal Planbureau twee modellen ontwikkeld waarvan de methodologie en de projectieresultaten tijdens dit seminarie zullen worden uitgelegd. Het eerste deel van het seminarie is gewijd aan de resultaten van het Europees onderzoeksproject ANCIEN, waarmee projecties werden gemaakt voor vier EU-lidstaten (Nederland, Duitsland, Spanje en Polen). In het tweede deel wordt een Belgisch model voorgesteld dat werd ontwikkeld in het kader van een recent onderzoeksproject in opdracht van de FOD Volksgezondheid, met als doel de toekomstige benodigde capaciteit in de residentiële zorgsector in te schatten.

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots