Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Voorstelling : Voorstelling van de nieuwe transportvooruitzichten voor België tegen 2030 

Het Federaal Planbureau publiceert om de drie jaar nieuwe langetermijnvooruitzichten van de transportvraag in België. De publicatie van dit jaar is de derde in haar reeks. De evolutie van de transportvraag die hierin wordt beschreven:

  • stemt overeen met vooruitzichten bij ongewijzigd beleid; ze hebben betrekking op het vervoer van zowel personen als goederen;
  • houdt rekening met het effect van de evolutie van de macro-economische en sociaaldemografische context op de transportvraag;
  • omvat een impactanalyse van de emissies van luchtverontreinigende stoffen, alsook van de externe kosten gerelateerd aan milieu en verkeerscongestie.

Programma

13:00 Onthaal
13:30 Verwelkoming
De heer Laurent Ledoux, Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer
en de heer Philippe Donnay, Commissaris van het Plan
13:40 Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030
Mevr. Coraline Daubresse en de heer Alex Van Steenbergen (Federaal Planbureau)
15:00 Vraag- en antwoordsessie
15:30 Koffiepauze
16:00 Case study: de rol van transportvooruitzichten bij het schetsen van de toekomst van het spoor in Brussel
Mevr. Martine Serbruyns (FOD Mobiliteit en Vervoer)
en de heer Xavier Tackoen (Studiebureau Espaces-Mobilités)
16:30 Vraag- en antwoordsessie
16:45 Slotwoord
Mevr. Jacqueline Galant, Minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
17:00 Netwerkreceptie


Afsluiting van de inschrijvingen: 2 december 2015. Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 130 personen

  Thema's

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots