Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Workshop : De modellering van de regionale economieën in België 

De Brusselse, Vlaamse en Waalse economieën zijn sterk met elkaar verbonden, maar laten ook grote verschillen optekenen. Dat doet tal van vragen rijzen. Wat zijn de specifieke kenmerken voor elk van de drie gewesten? Op welke manier kunnen de vroegere regionale economische evoluties de activiteit van de komende jaren voorspellen? Op welke manier kunnen de nieuwe bevoegdheden van de gewesten (zoals lastenverlagingen op de arbeidskosten) een impact hebben op de macro-economische prestaties?

Om op die vragen een antwoord te bieden, hebben het Federaal Planbureau en de drie regionale statistische instituten IWEPS, BISA en Statistiek Vlaanderen een studiedag georganiseerd die in het teken stond van hun modelleringsinstrumenten van de regionale economieën in België. Het HERMREG-model, dat aan de basis ligt van de regionale economische vooruitzichten die jaarlijks worden gepubliceerd, werd er beschreven en de recente ontwikkelingen ervan werden voorgesteld (zoals de mogelijkheid om impactanalyses te maken van een asymmetrisch economisch beleid).

Slides

Algemeen overzicht

FR NL

Programma van de studiedag

FR NL

Het HERMREG-project : De modellering van de regionale economieën

Frédéric Caruso - IWEPS

FR NL

Methodologie en resultaten van de regionale economische vooruitzichten 2018-2023

Dirk Hoorelbeke - Statistiek Vlaanderen

FR NL

Focus op de financiën van de gefedereerde entiteiten

Vincent Frogneux - Federaal Planbureau

FR NL

Werking en stand van zaken van het bottom-up model

Didier Baudewyns - Federaal Planbureau

FR NL

Varianten van regionaal economisch beleid

Pierre-François Michiels - IBSA

FR NL

  Verwante documenten

    None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots