Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Hybride evenement : Impactevaluatie van het overheidsbeleid: naar empirisch onderbouwde overheidsmaatregelen 

Op maandag 9 mei 2022 organiseren het Federaal Planbureau en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) een hybride conferentie over het thema ‘Impactevaluatie van het overheidsbeleid: naar empirisch onderbouwde overheidsmaatregelen’. De conferentie wordt georganiseerd met de steun van de beleidscellen van de ministers Petra De Sutter en Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris Eva De Bleeker.

View recording

De federale regering streeft ernaar haar beleid meer op feiten te baseren. 'Counterfactual’ evaluatietechnieken, waarbij een oorzakelijk verband wordt gelegd tussen een beleidsmaatregel en de waargenomen resultaten, kunnen een belangrijk instrument zijn voor de evaluatie van het beleid en de uitwerking van nieuwe beleidsmaatregelen. De conferentie zal het gebruik van deze methoden in België en de buurlanden alsook hun nut voor de beoordeling van de doeltreffendheid van het overheidsbeleid toelichten.

De conferentie zal het gebruik van deze methoden in België en de buurlanden alsook hun nut voor de beoordeling van de doeltreffendheid van het overheidsbeleid toelichten.

Sprekers

 • Nationale en internationale institutionele en academische experts
 • Minister Petra De Sutter
 • Minister Pierre-Yves Dermagne
 • Staatssecretaris Eva De Bleeker
 • Annelies Beck, journaliste bij de VRT

©Franky Verdikt

Programma

08.45 - Ontvangst

09.15 - Welkomstwoord

 • Saskia Weemaes, Adjunct-Commissaris en Commissaris ad interim van het Federaal Planbureau (FPB)
 • Eva De Bleeker, Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming

09.30 - Algemene inleiding tot de beleidsevaluatie

09.45 - Casestudies

 • L’évaluation d’impact contrefactuelle, qu’est-ce que c’est ? - Maritza López Novella (FPB) [ Download slides]
 • Werkloosheidsuitkeringen voor jongeren schrappen. Sneller afgestudeerd en aan het werk? - Bart Cockx (Universiteit Gent) [ Download slides]

10.30 - Koffiepauze

11.00 - Casestudies

 • Impact du contrat d’insertion sur l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi en Région bruxelloise - Antoine Dewatripont (FPB) [ Download slides]
 • Les évaluations d’impact de la Coopération belge au développement : illustration d’un cas pratique d’appui à l’entrepreneuriat et l’employabilité des femmes au Maroc – Cécilia De Decker (FOD Buitenlandse Zaken) en Tatiana Goetghebuer (ADE) [ Download slides]

12.00 - Belang van het delen van statistische gegevens

 • The Importance of data for evidence-based policy: the Belgian case in an international perspective - Johannes Spinnewijn (London School of Economics) [ Download slides]

12.30 - Lunch

13.30 - Internationale ervaringen

 • Public policy evaluation : experience from France - Bruno Crépon (Centrum voor Onderzoek in Economie en Statistiek (CREST), Frankrijk) [ Download slides]
 • Organizing RCT’s - experiences from the Employee Insurance Agency in the Netherlands - Marcel Spijkerman en Marloes Lammers (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, Nederland) [ Download slides]
 • ‘What Works’? Towards evidence-based government - David Halpern (National What Works Adviser, Cabinet Office, Verenigd Koninkrijk) [ Download slides]

15.00 - Koffiepause

15.30 - Rondetafel (gemodereerd door Annelies Beck, VRT-journalist)

 • Petra De Sutter, Vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post;
 • Sabrine Cipriano, BISA van perspective.brussels;
 • Kristof De Witte, Katholieke Universiteit Leuven (KUL);
 • Muriel Fonder, Waals Instituut voor evaluatie, prognose en statistiek (IWEPS);
 • Peter Van Humbeeck, Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV);
 • France Vrijens, Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE).

16.30 - Conclusie

 • Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en minister van Economie en Werk
 • Nico Waeyaert, Voorzitter bij de FOD Beleid en Ondersteuning

 

Contact

Mme Maritza López Novella : mln@plan.be
M. David De Bels : David.debels@bosa.fgov.be

Datum: maandag 9 mei 2022 (8u45 - 16u45)

Taal: NL, FR en EN (er is geen simultaanvertaling)

 

  Verwante documenten

  None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None

Please do not visit, its a trap for bots