Page Title

Nieuws

Deze rubriek toont alle actualiteit m.b.t. het FPB, gaande van de meest recente studies, persberichten, en artikels tot aankondigingen van toekomstige publicaties, workshops, colloquia…

Perscommuniqués (5)

2018

 • De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België ( 05/07/2018 )

  De economische impact van een hervorming van de professionele diensten in België

  De simulaties die zijn uitgevoerd door het Federaal Planbureau tonen dat de liberalisering van juridische diensten, diensten van boekhouders en architecten de economische groei zowel op korte als lange termijn ondersteunt. Die positieve impact wordt verklaard door de verbeterde werking van deze diensten en de positieve impact op de andere bedrijfstakken die deze diensten als input gebruiken in hun productieprocessen. Die ondersteuning van de groei maakt het ook mogelijk een budgettaire marge te creëren.


2016

 • Administratieve lasten in België voor het jaar 2014 ( 08/03/2016 )

  Administratieve lasten in België voor het jaar 2014

  Op vraag van de regering heeft het Federaal Planbureau in samenwerking met de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een raming uitgevoerd van de administratieve lasten voor Belgische ondernemingen en zelfstandigen in 2014. Het betreft de achtste enquête die sinds 2000 tweejaarlijks wordt uitgevoerd volgens eenzelfde procedure. De regelgevingsdomeinen die in de vragenlijst werden voorgelegd, zijn fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. Naast het kwantitatieve deel bevat de enquête ook een belangrijk kwalitatief luik waarin gepeild wordt naar de mening van ondernemingen en zelfstandigen over de problematiek van de administratieve lasten.


2011

 • Overheidsparticipaties in de marktsector ( 14/07/2011 )

  Overheidsparticipaties in de marktsector

  Het Federaal Planbureau publiceert nieuwe cijfers over de participaties die de overheid gedurende de voorbije jaren aanhield in de marktsector. Het betreft participaties waar de overheid (federaal, gewestelijk of lokaal) minstens een aandeel van 5% in het kapitaal heeft en om activiteiten in de marktsector, waardoor deze activiteiten niet in de overheidssector zelf worden opgenomen. De tabel onderaan dit communiqué geeft de belangrijkste cijfers. Een groter detail, ook per bedrijfstak, is beschikbaar op de website van het FPB (www.plan.be).

  Graag wijzen we op enkele markante feiten over de evolutie 2003-2009.


2010

 • Verstoort de regelgeving de concurrentie en productiviteit in de groot- en detailhandel? ( 30/06/2010 )

  Verstoort de regelgeving de concurrentie en productiviteit in de groot- en detailhandel?

  Het Federaal Planbureau publiceert een studie naar het effect dat de marktregulering zou kunnen hebben voor het functioneren van de Belgische groot- en detailhandel. Daarbij gaat de aandacht vooral naar de gevolgen voor concurrentie en productiviteit. Verschillende aspecten van concurrentie en productiviteit zijn uitgewerkt, teneinde een genuanceerd beeld van de ontwikkelingen in relatie tot de marktregulering te verkrijgen. De voornaamste resultaten zijn de volgende.


2009

 • ‘Dienstenrichtlijn’ ( 15/12/2009 )

  ‘Dienstenrichtlijn’

  De Nationale Bank van België (NBB) en het Federaal Planbureau (FPB) publiceren een studie naar de potentiële gevolgen van de omzetting van de Europese ‘Dienstenrichtlijn’ op de Belgische economie. De studie omvat een evaluatie van de gevolgen van de richtlijn op macro-economisch niveau en een analyse op het niveau van de bedrijfstakken die onder haar werkingssfeer vallen. De grootste daarvan zijn de bouw, de groot- en detailhandel en de zakelijke dienstverlening.Please do not visit, its a trap for bots