Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Methodologische verslagen en presentaties van de resultaten van de macro-economische scenario's opgesteld ter attentie van de koninklijke opdrachthouders in het kader van de hervorming van de bijzondere financieringswet [ Report_methodo - ]

De Koninklijke Bemiddelaar heeft op 25 oktober 2010 aan het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België gevraagd om de gevolgen tot 2030 van een aantal voorstellen tot hervorming van de bijzondere financieringswet te berekenen. Op 15 november 2010 hebben de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau een gedetailleerd verslag overhandigd aan de Koninklijke Bemiddelaar. Dit verslag, dat zowel betrekking had op de methodologieën als op de simulatieresultaten, werd voorgelegd aan zes academici en aan de toen onderhandelende partijen. Vanaf december 2010 hebben de koninklijke opdrachthouders simulaties opgemaakt van hervormingen van de bijzondere financieringswet, op hun eigen verantwoordelijkheid, maar steeds op grond van één of meerdere macro-economische scenario's en van het methodologische kader van de Nationale Bank van België en het Federaal Planbureau. Naast de documentatie over de gebruikte modellen die beschikbaar is op hun website, hebben het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België een groot aantal methodologische verslagen en presentaties van de resultaten van de macro-economische scenario's opgesteld ter attentie van de koninklijke opdrachthouders.

In het Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming van 11 oktober 2011 werd aangekondigd dat de volgende rapporten beschikbaar zijn bij het Federaal Planbureau en de Nationale Bank van België.U kunt de lijst met die rapporten consulteren via de rubriek 'News & events" en deze downloaden  ofwel via diezelfde rubriek ofwel  via de rubriek 'PDF & download" rechts op deze pagina.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Rapporten

Het rapport presenteert de werkzaamheden die het FPB binnen zijn expertisedomeinen verricht op verzoek van overheden of partners. 


  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots