Page Title

Publicaties

Om de transparantie en informatieverstrekking te bevorderen, publiceert het FPB regelmatig de methoden en resultaten van zijn werkzaamheden. De publicaties verschijnen in verschillende reeksen, zoals de Vooruitzichten, de Working Papers en de Planning Papers. Sommige rapporten kunnen ook hier geraadpleegd worden, evenals de nieuwsbrieven van de Short Term Update die tot 2015 werden gepubliceerd. U kunt op thema, publicatietype, auteur en jaar zoeken.

Newsletter Interfederaal Instituut voor de Statistiek (nr. 5 – Oktober 2023) [ IIS 05 - ]

Het Interfederaal Instituut voor de Statistiek (IIS), waarvan het Federaal Planbureau deel uitmaakt, heeft het vijfde nummer van zijn 'IIS nieuwsbrief' gepubliceerd. Via deze nieuwsbrief wil het IIS professionele gebruikers van officiële statistieken tweemaal per jaar een overzicht geven van zijn activiteiten.

  Auteurs

Gemeenschappelijke publicatie
 
A : Auteur, C : Contribuant

  Publicatietype

Andere publicaties

Publicaties van het Federaal Planbureau die niet vallen onder de specifieke reeksen.

In dit nummer focust het IIS op de volgende onderwerpen:

  • Maatschappelijk debat over de SDG-indicatoren;
  • Databank geregistreerde huurcontracten;
  • Vijf jaar interfederale samenwerking om gendergerelateerd geweld te meten en beter te begrijpen;
  • Microdata voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek.

  Verwante documenten

    None

  Beschikbare gegevens

None

  Thema's

None

  JEL

None

  Keywords

None


Please do not visit, its a trap for bots